Meni Zapri

VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTIH

CONNECT SME PLUS

S projektom Connect SME Plus, ki je sofinanciran iz čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014-2020, želimo okrepiti čezmejno in globalno poslovno povezljivost malih in srednjih podjetij, ki izkazujejo potencial za rast in inovativnost ter na ta način prispevati k zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti MSP v obmejnem programskem območju.

 

ERASMUS +

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

MODEL M SLOVENIJA

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Scroll Up