Meni Zapri

STORITVE ZA ČLANE

SVETOVANJA

 • osnovne svetovalne storitve
 • specialistična svetovanja:

  – delovno pravo
  – davčna zakonodaja
  – mojstrski nazivi
  – opravljanje storitev v tujini
  – branžna svetovanja
  – gospodarsko pravo
  vpis v evidenco vodij del

ZASTOPANJE

 • zastopanje in povezovanje po sekcijah (povezovanje s podjetniki iste stroke, reševanje skupnih problemov, uresničevanje skupnih interesov..)
 • zastopanje interesov obrti in podjetništva na lokalni in državni ravni
 • sodelovanje s kitajskimi partnerji (zastopništvo v mestu Huzhou na Kitajskem)
 • sodelovanje z avstrijskimi podjetji – projekt Connect SME Plus (Interreg SLOVENIJA-AVSTRIJA)
 • sodelovanje z drugimi državami (Srbija, BiH in pobratenimi mesti Kranja)

IZOBRAŽEVANJA

 • davki in računovodstvo
 • delovna zakonodaja
 • trženje in prodaja
 • branžna zakonodaja
 • varnost pri delu in
 • požarna varnost
 • tuji jeziki
 • poslovanje s tujino (šola internacionalizacije)
 • Šola računovodstva
 • računalništvo
 • strokovni seminarji in ekskurzije

FINANCIRANJE

 • subvencionirana obrestna mera pri kratkoročnih kreditih
 • subvencionirana obrestna mera pri dolgoročnih kreditih
 • številne druge ugodnosti za člane pri bankah
 • sofinanciranje usposabljanja in temeljne kvalifikacije za voznike
 • brezplačna prva pomoč pri pridobivanju sredstev preko razpisov, popust pri pripravi dokumentacije
 • brezplačen prvi posvet pri odvetniku

INFORMIRANJE

 • mesečno interno glasilo – Obrtne novice
 • preko spletne strani
 • oglaševanje na LED zaslonu
 • možnost oglaševanja članov v glasilu

DRUŽENJE

 • obrtniška srečanja – ples, piknik, izlet
 • novoletno obdarovanje otrok
 • sodelovanje na športnih prireditvah

SEJMI

 • sofinanciranje stroškov v primeru skupinskega nastopa
 • organizacija ogledov sejmov doma in v tujini
 • predstavitve na različnih dogodkih ​

OSTALO

 • ugodnejši nakup VKR (vezana knjiga računov)
 • ugodnejši prevodi v tuje jezike
 • ugodnejši (in/ali brezplačen) najem sejne sobe, učilnice

 

ZA VSAKOGAR

Zbornica nudi popolno podporo začetnikom ter pomoč vsem obrtnikom in podjetnikom, ne glede na članstvo, na naslednjih področjih:

– delovna zakonodaja,
– tehnična zakonodaja,
– varnost in zdravje pri delu,
– delo v tujini,

– sestavljanje raznih pogodb,
– iskanje poslovnih prostorov,
– pomoč pri pridobitvi ugodnih kreditov,
– sestavljanje raznih dopisov,
– kopiranje in razmnoževanje, 
– pomoč pri izvršbah proti plačilu.

Člani zbornice imate večino storitev brezplačnih, določene pa vam nudimo z veliko popusta. Ne-članom pa se storitve zaračunavajo po uradnem ceniku.

POSTANITE ČLAN KRANJSKE ZBORNICE !

Scroll Up