Meni Zapri

Šola računovodstva I.

Želite pridobiti NPK računovodja, nacionalno poklicno kvalifikacijo za računovodjo, ali se le izpiliti v dodatnih znanjih?

Udeležite se izobraževanja, ki ga že nekaj let zelo uspešno izvajamo na zbornici.

Šola računovodstva poteka po PRENOVLJENEM programu, ki je primeren za vse, ki se bodo lotili NPK RAČUNOVODJA po novem programu. Priprave na pridobitev (NPK) računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode in s tem nov poklic. Gre za javno veljavno listino, s katero imetnik izkazuje svojo poklicno usposobljenost za vsestransko delo v računovodstvu. Le-to lahko pridobite na podlagi dokazil zbranih v zbirni mapi ali/in preizkusa znanja. Vstopni pogoj za opravljanje izpita je najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba.

PROGRAM:

– Zakonske določbe vodenja poslovnih knjig
– Knjigovodske listine in knjige
– Pravila kontiranja v dvostavnem knjigovodstvu
– Prihodki, odhodki, stroški
– Plače
– Amortizacija
– Vodenje zalog
– Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida
– Blagajniško poslovanje
– Potni nalogi
– Davek na dodano vrednost
– Davek od dohodkov pravnih oseb

LITERATURA: Interno gradivo, kontni okviri, poslovni dogodki in dodatno na zgoščenki (CD-ju).Predavateljica:Urška Trobej, direktorica izobraževalnega podjetja in strokovnjakinja na področju računovodstva z licenco preverjanja NPK računovodja in knjigovodja. Bogato praktično znanje s področja računovodstva, davkov in financ uspešno kombinira z izvajanjem izobraževanj in pisanjem gradiv.

KDAJ IN KJE: Šola računovodstva se bo pričel 8. aprila 2019 na OOZ Kranj, izvedenih bo 25 izobraževanj, skupaj 100 ur. Trajanje posameznega izobraževanja/modula so 4 pedagoške ure. Udeleženci znanje pri določenih modulih utrjujejo še z dodatnimi samostojnimivajami. Izobraževanja se bodo izvajala 2 x tedensko od 12.00 ure do 15.30 ure, s 30 minutnim odmorom za kavo in prigrizek oz. po dogovoru.

KOTIZACIJA: za udeležbo znaša 1.150€+ DDV in vključuje gradivo, utrjevanje znanja z rešitvami, pogostitev in osvežilne napitke ter diplomo Šole računovodstva.

Popusti: – za člane OOZ Kranj, s poravnano članarino = 5%, (popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije je 10%).

PRIJAVE: zbiramo preko e-pošte: [email protected]

Scroll Up