Meni Zapri

KATALOG JAVNEGA ZNAČAJA

OSNOVNI PODATKI

SPLOŠNI PODATKI

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Skrajšan naziv: OOZ Kranj

Naslov: Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Telefon: 04/28 18 310
Obrtni register 04/28 18 311
Fax: 04/28 18 313
E-mail: [email protected]

Predsednik in odgovorna oseba: Ludvik Kavčič

Temeljne naloge OOZ Kranj:
– zastopanje članov pred državo
– informiranje članov
– opravljanje storitev za člane
– izvajanje javnih pooblastil.
Organiziranost OOZ Kranj: člani, skupščina, predsednik, UO in NO.
Kontaktni podatki: pristojna oseba je Daniela Žagar
Obrtni register: www.ozs.si

DRUGE INFORMACIJE

Organizacija izobraževanj (tuji jeziki, strokovni seminarji za člane, splošni seminarji, nova zakonodaja…), Šola računovodstva, računovodski zajtrki in podjetniški krožki,
strokovno svetovanje na vseh področjih, vodenje obrtnega registra in druga javna pooblastila. 

Način dostopa do informacij:
– na sedežu OOZ Kranj
– na spletni strani
– po elektronski pošti
– po telefonu

 Seznam najpogostejših informacij javnega značaja: 
– informacije glede pogojev dela v tujini
– izdelava in posredovanje seznamov članov 
– informacije glede članarine, statusne oblike dejavnosti…

Scroll Up