Meni Zapri

EM2 – IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU MARGINALNOSTI

aktualna novica_oozkranj

EM2 –

aktualna novica_oozkranj

Je mednarodni projekt (sodelujejo Italija, Latvija, Slovenija, Madžarska), sofinanciran s strani Erasmus+ programa znotraj EU. Navezuje se na skupine ljudi, ki se soočajo s problemi geografske, demografske, zdravstvene in ekonomske narave:

  • odročna  mesta in s tem povezana brezposelnost
  • težje zaposljivi iz socialno ranljivih skupin (bivši odvisniki, gibalno ovirane osebe, osebe z različnimi stopnjami invalidnosti…)
  • priseljevanje ljudi, težave pri integraciji v lokalno skupnost
  • druge osebne ali družinske težave.

Ciljne skupine so: mlade osebe, ki so brez zaposlitve in se ne udeležujejo nobenega izobraževanja in iščejo zaposlitev; manj izkušene odrasle osebe; lokalne institucije; javni organi; podjetja; sindikati; nevladne organizacije; zainteresirane skupine.

To je projekt, ki bo z uporabo pristopa soodgovornih lokalnih skupnosti, podjetij in izobraževalnih organizacij prispeval k po večanju motivacije, h krepitvi kompetenc in samopodobe ter izboljšanju zaposlitvenih možnosti.

Prvo fazo projekta je zaznamovala intenzivna raziskovalna dejavnost, s katero so bili postavljeni pogoji za razvoj procesa in nastanek skupnostnega sporazuma. To se je zaključilo novembra 2019 s podpisom dokumenta s strani skupnosti v vseh štirih državah. Pri nas smo slavnostno podpisali Skupnostni sporazum 22. novembra 2019 na Stari pošti.

 

V teku je že druga faza – podpisi izobraževalnih sporazumov. Projektni partnerji že uspešno navezujemo stike z zainteresiranimi deležniki.

PARTNERJI V PROJEKTU:

Scroll Up