Meni Zapri

URADNI CENIK OOZ KRANJ

STORITVEČLANINE-ČLANI
1.*Osnovne svetovalne storitve do ½ ure
0 €30 €
2.*Kratka strokovna svetovanja do ½ ure (Izjava o oceni tveganja, delovna zakonodaja, tehnična zakonodaja)0 €30 €
3.*EU potrdilo:
– svetovanje
– komplementiranje vloge
– napotitev delavcev
– vsak nadaljnji delavec
– podaljšanje
30 €
50 €
30 €
5 €
30 €
50 €
250 €
50 €
10 €
50 €
4.*Odpoved pogodbe – postopek (o zaposlitvi, tehnološki višek…)25 €50 €
5.*Priprava pogodb (o zaposlitvi, najemu, poslovnem sodelovanju, kompenzacija…)20 €100 €
6.*Pomoč pri pridobitvi kredita, razpisi 0 €70€
7.*Kratki dopisi (do 1 strani)0 €15 €
8.*Kopiranje:
(do 10 strani)
(nad 10 strani)
0 €
0,08 €
0,15 €/str.
0,14 €/str.
9.*Izvršba (pomoč pri oblikovanju):
– do 3 računov
– vsak nadaljnji račun
20 €
5 €

75 €
5 €

Izpis iz obrtnega registra stane za vse člane in nečlane – 3 €.
*V ceno je vključen DDV.
*Cenik je potrjen na UO OOZ Kranj in velja od 1.1.2018 dalje.

Scroll Up